Chuyển khoản

Ngân hàng điện tử

Rút tiền

Nhận xét rút tiền

  • Vui lòng điền chính xác thông tin yêu cầu rút tiền.
  • Vui lòng lưu ý rằng họ tên tài khoản ngân hàng phải trùng khớp với họ tên tài khoản đã đăng ký để yêu cầu rút tiền được xử lý thành công.
  • Vui lòng cung cấp chính xác thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng.
  • Yêu cầu rút tiền của bạn sẽ được xử lý ngay khi bộ phận Dịch vụ khách hàng xác thực thành công thông tin được cung cấp
  • Tối thiểu ₫ 100 mỗi giao dịch
    (iMONEY = 1000: 1, ví dụ: nếu bạn RÚT 1000 đồng, vui lòng nhập 1 vào mục tiền RÚT.)

Gửi tiền

Rút tiền